با توجه به پایان مهلت ارسال پروژه ها و  اعتراضات   لیست نمرات قطعی  غیر قابل تغییر دروس ماشین های سه فاز و کاربرد رایانه در برق  در  پیوند های روزانه این صفحه قابل مشاهده است. 

شایان ذکر است به دلیل عدم امکان  تغییر نمرات خام اعلام شده در سایت دانشگاه به دلیل مشکلات سامانه آموزش دانشگاه لیست قطعی نمرات این درس فقط از طریق  پیوند های روزانه  صفحه  جاری قابل مشاهده است.


+ نوشته شده در 92/10/28ساعت توسط بهنام احمــــــــــــــــــــــــــدزاده |

در خصوص درس ماشین های الکتریکی سه فاز

 1-کلاس دفاع از پروژه ها بعلت پاره مشکلات برگزار نخواهد شد و شخصا در دانشگاه تا قبل از نهایی شدن نمرات حضور نخواهم داشت. لذا ضروری است فایل شبیه سازی ها  به آدرس ایمیل موجود در این صفحه هرچه سریعتر  ارسال گردد چون درصورت تاخیر بیش از حد دانشگاه  بدون دخالت  این مدرس راسا نمرات را نهایی خواهد کرد.

2-متاسفانه علی رغم کم کردن بارم میانترم و پروژه -تکرار سوال میانترم حل شده در پایان ترم و سوالات ساده تر از مثال های حل شده در جزوه و همچنین نهایت ارفاق در تصحیح اوراق به ناچار نمرات به صورت وزنی روی نمودار برده خواهد شد  و افراد مردود با نمره 9.9 مردود خواهند شد  تا کمترین تاثیر را در معدلشان  داشته باشد.

 3-داشتن دو امتحان در یک روز هیچ حقی از بابت نمره  به ویژه در  امتحانی با خصوصیات آیتم 2 ایجاد نخواهد کرد 

در خصوص درس کاربرد رایانه در برق

1- بجز آیتم مربوط به پروژه( در بارم  این درس پروژه هیچ نمره ای ندارد) آیتم های فوق الذکر صادق است .

 


+ نوشته شده در 92/10/20ساعت توسط بهنام احمــــــــــــــــــــــــــدزاده |

فایل حاوی نمرات آزمون پایان ترم کاربرد رایانه در برق  از پیوند های این صفحه قابل دانلود است.

+ نوشته شده در 92/10/20ساعت توسط بهنام احمــــــــــــــــــــــــــدزاده |

فایل حاوی نمرات آزمون پایان ترم ماشین های الکتریکی سه فاز از پیوند های این صفحه قابل دانلود است.

+ نوشته شده در 92/10/19ساعت توسط بهنام احمــــــــــــــــــــــــــدزاده |

 فایل حاوی نمرات آزمون میانترم ماشین های الکتریکی سه فاز از پیوند های این صفحه قابل دانلود است.

+ نوشته شده در 92/09/25ساعت توسط بهنام احمــــــــــــــــــــــــــدزاده |

کلاس اضافه درس ماشین های سه فاز  در روز سه شنبه 26 آذر 1392 ساعت 08:00 تا 11:00  در کلاس 107  دانشگاه برگزار خواهد شد.

+ نوشته شده در 92/09/18ساعت توسط بهنام احمــــــــــــــــــــــــــدزاده |

مهلت تحویل پروژه ها نهایتا روز شنبه مورخ 1392/10/28   و از طریق ایمیل می باشد لذا ضرروریست تا تاریخ مقرر نسبت به ارسال فایل شبیه سازی پروژه خود اقدام نمایید.

  

جهت آشنایی با اجرای پروژه درسی می توانید از پیوند های این صفحه آموزش شبیه سازی را دانلود و مطالعه فرمایید.


+ نوشته شده در 92/09/06ساعت توسط بهنام احمــــــــــــــــــــــــــدزاده |

 فایل موضوع از قسمت پیوند های این صفحه قابلَ دانلود است.

+ نوشته شده در 92/09/03ساعت توسط بهنام احمــــــــــــــــــــــــــدزاده |

تمرین های درسی تا پایان آخرین جلسه از لینک آن در پیوند های صفحه قابل دانلود می باشد.
+ نوشته شده در 92/08/15ساعت توسط بهنام احمــــــــــــــــــــــــــدزاده |


آزمون های  موضوع روز یکشنبه مورخ 8 دی 1392 ساعت 8:00 تا12:00سایت شماره 2 دانشگاه برگزار خواهد شد.

+ نوشته شده در 92/07/20ساعت توسط بهنام احمــــــــــــــــــــــــــدزاده |

امتحان عملی10 نمره
امتحان کتبی8 نمره
حضوز و غیاب2 نمره
+ نوشته شده در 92/07/20ساعت توسط بهنام احمــــــــــــــــــــــــــدزاده |


کتاب های ماشین های الکتریکی ترجمه فارسی:

مولفین:

1.     بیم بهارا

2.     سن

3.     چاپمن

4.     فیتزجرالد

5.     ال هاواری

6.     ترازا

7.     سلمون

همچنین  برای دانشجویان علاقه مند فایل مراجع انگلیسی ماشین های الکتریکی در قسمت پیوند ها قابل دانلود است.
+ نوشته شده در 92/07/17ساعت توسط بهنام احمــــــــــــــــــــــــــدزاده |

1.     مقدمه ای بر کمیت های الکتریکی و مدارات سه فاز

2.     ترانس های سه فاز

3.     ماشین های القایی سه فاز دوار 

4.     ماشین های الکتریکی سنکرون

5.     ماشین های الکتریکی خطی

6.     روش های راه اندازی ، کنترل دور و ترمز انواع ماشین های AC

+ نوشته شده در 92/07/16ساعت توسط بهنام احمــــــــــــــــــــــــــدزاده |


آزمون پایان ترم :13 نمره
آزمون میان ترم:4 نمره
کوئیز و پروژه سیمولینک:3 نمره
حضور و غیاب و دیگر پروژه های مرسوم و...0 نمره


+ نوشته شده در 92/07/12ساعت توسط بهنام احمــــــــــــــــــــــــــدزاده |